Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden van Dock67
H.J. Textorstrjitte 32
8464 VS Sintjohannesga
mail: info@dock67.nl
KvK-nr. 70553122
Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen Dock67 en de klant.
2. Door bij Dock67 een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dock67.
3. Dock67 behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.Artikel 2: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro`s (incl. BTW)
Exclusief verzendkosten.
2. De door de klant verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden voldaan. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde rekeningnummer t.a.v. Dock67.
Artikel 3: Levering
1. De verzendkosten komen voor rekening van de klant.
2. Dock67 streeft ernaar de producten binnen 1week na ontvangst van de betaling te versturen via Post NL. Voor een late bezorging die ontstaan is door vertragingen binnen Post NL kan Dock67 niet aansprakelijk worden gesteld.
3. Dock67 is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Dock67 toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
4. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 14 dagen bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
5. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is.
Artikel 4: Overmacht
Dock67 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Dock67 en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Dock67 niet aansprakelijk stellen.
Artikel 6: Ruilen en retourneren
1. Mocht een product niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden.
NB: Met uitzondering van een in opdracht vervaardigd product hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
3. Binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kan de klant per e-mail: info@dock67.nl, mededelen dat de klant de bestelling retour zendt.
4. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan Dock67 verzonden te zijn: Dock67, H.J. Textorstrjitte 32, 8464 VS Sintjohannesga. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.
5. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking. Dock67 behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds gebruikt of na ontvangst beschadigd zijn.
6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Alle door Dock67 geleverde producten blijven eigendom van Dock67 totdat de klant aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 8: Garantie
Als een artikel bij levering gebreken vertoond, kan de klant het artikel in overleg met Dock67 retourneren en zal Dock67 het product repareren.
Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid
1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Dock67. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar maken via e-mail: info@dock67.nl.
Dock67 zal in dat geval z.s.m. telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. Retourzendingen dienen vooraf aan Dock67 kenbaar gemaakt te worden. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.
2. Dock67 zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Dock67 maximaal het orderbedrag.
3. Dock67 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
4. Dock67 is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.
Artikel 10: Privacy
Op de website van Dock67 wordt u gevraagd een aantal persoon/bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling.
Artikel 11: Copyright
De teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, handels- en domeinnamen en andere gegevens die gebruikt worden door Dock67 zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Dock67.
Artikel 12: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dock67 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
Verzendkosten
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Retouradres:
Dock67
H.J. Textorstrjitte 32
8464 VS Sintjohannesga
BTW-nr.: NL195861088 B02